top of page

OSTRZEŻENIE PRAWNE
PRAWO O USŁUGACH SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO (LSSI)

Spółdzielnia Mazas odpowiedzialna za stronę internetową, zwana dalej ODPOWIEDZIALNYM, udostępnia niniejszy dokument użytkownikom, z którymi zamierza przestrzegać obowiązków określonych w ustawie 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach Towarzystwa Informacji i Handlu Elektronicznego ( LSSICE), BOE Nº 166, a także informowanie wszystkich użytkowników serwisu o warunkach korzystania.
Każda osoba, która uzyskuje dostęp do tej witryny, przyjmuje rolę użytkownika, zobowiązując się do przestrzegania i ścisłego przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, a także wszelkich innych przepisów prawnych, które mogą mieć zastosowanie.
Spółdzielnia Klubów. zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkiego rodzaju informacji, które mogą pojawić się na stronie internetowej, bez obowiązku powiadamiania lub informowania użytkowników o tych obowiązkach, co należy rozumieć jako wystarczające w przypadku publikacji na stronie Mazas Cooperativa.

1. DANE IDENTYFIKACYJNE
Nazwa domeny: www.bodegasmazas.com
Nazwa handlowa: Bodegas Mazas
Nazwa firmy: Spółdzielnia Mazas
NIF: F49225063
Siedziba: avd Comuneros 80 Morales de Toro (Zamora)
Telefon: 635804196
e-mail: bodegas@mazas.eu
Zarejestrowana w Rejestrze Spółdzielni Kastylii i Leonu

2. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ
Strona internetowa, w tym między innymi jej programowanie, edycja, kompilacja i inne elementy niezbędne do jej działania, projekty, logo, tekst i/lub grafika, są własnością ODPOWIEDZIALNEGO lub, jeśli ma to zastosowanie, posiadają licencję lub wyraźne upoważnienie przez autorów. Cała zawartość strony internetowej jest należycie chroniona przepisami dotyczącymi własności intelektualnej i przemysłowej, a także zarejestrowana w odpowiednich rejestrach publicznych.
Bez względu na cel, w jakim były przeznaczone, całkowite lub częściowe powielanie, wykorzystywanie, eksploatacja, dystrybucja i marketing w każdym przypadku wymaga uprzedniej pisemnej zgody ODPOWIEDZIALNEGO. Każde użycie, które nie zostało wcześniej autoryzowane, jest uważane za poważne naruszenie praw własności intelektualnej lub przemysłowej autora.
Projekty, loga, teksty i/lub grafiki nie należące do ODPOWIEDZIALNEGO i które mogą pojawić się na stronie należą do ich odpowiednich właścicieli, którzy sami ponoszą odpowiedzialność za wszelkie ewentualne kontrowersje, które mogą powstać w ich odniesieniu. ODPOWIEDZIALNY wyraźnie upoważnia osoby trzecie do przekierowywania bezpośrednio do określonej zawartości strony internetowej.

ODPOWIEDZIALNY uznaje na rzecz swoich właścicieli odpowiednie prawa własności intelektualnej i przemysłowej, a sama ich wzmianka lub pojawienie się na stronie internetowej nie implikuje istnienia jakichkolwiek praw lub odpowiedzialności w stosunku do nich, ani nie oznacza poparcia, sponsorowania lub rekomendacji przez tego samego ...
Aby dokonać wszelkiego rodzaju obserwacji dotyczących możliwych naruszeń praw własności intelektualnej lub przemysłowej, a także jakiejkolwiek zawartości strony internetowej, możesz to zrobić za pośrednictwem adresu e-mail bodegas@mazas.eu

3. ZWOLNIENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI
ODPOWIEDZIALNY jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z informacji opublikowanych na jego stronie internetowej, pod warunkiem, że informacje te zostały zmanipulowane lub wprowadzone przez stronę trzecią niezwiązaną z nim.
Korzystanie z plików cookie
Ta strona internetowa może wykorzystywać techniczne pliki cookie (małe pliki informacyjne, które serwer wysyła do komputera osoby uzyskującej dostęp do strony) w celu realizacji pewnych funkcji, które są uważane za niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i wyświetlania strony. Stosowane pliki cookie są w każdym przypadku tymczasowe, wyłącznie w celu usprawnienia przeglądania i znikają po zakończeniu sesji użytkownika. W żadnym wypadku te pliki cookie nie dostarczają samodzielnie danych osobowych i nie będą wykorzystywane do ich gromadzenia.
Poprzez wykorzystanie plików cookies możliwe jest również, że serwer, na którym znajduje się strona internetowa rozpoznaje przeglądarkę używaną przez użytkownika w celu ułatwienia nawigacji, umożliwiając np. dostęp użytkownikom, którzy wcześniej zarejestrowali się w obszarach, usługach, promocjach lub konkursy zarezerwowane wyłącznie dla nich bez konieczności rejestracji na każdą wizytę. Mogą być również wykorzystywane do pomiaru oglądalności, parametrów ruchu, kontroli postępu i liczby wejść itp. W tych przypadkach są to pliki cookie technicznie zbędne, ale korzystne dla użytkownika. Ta strona nie zainstaluje zbędnych plików cookie bez uprzedniej zgody użytkownika.
Użytkownik ma możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki, aby była ostrzegana o otrzymywaniu plików cookies i uniemożliwiała ich instalację na swoim komputerze. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcjami przeglądarki.
polityka linków
Ze strony internetowej możesz zostać przekierowany do treści ze stron internetowych osób trzecich. Biorąc pod uwagę, że ODPOWIEDZIALNY nie zawsze może kontrolować treści wprowadzane przez osoby trzecie na swoich stronach internetowych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do tych treści. W każdym przypadku przystąpi do natychmiastowego wycofania wszelkich treści, które mogłyby naruszać prawodawstwo krajowe lub międzynarodowe, moralność lub porządek publiczny, przystępując do natychmiastowego wycofania przekierowania na wspomnianą stronę internetową, informując właściwe organy o kwestionowanych treściach.
ODPOWIEDZIALNY nie ponosi odpowiedzialności za informacje i treści przechowywane, przykładowo, ale nie wyłącznie, na forach, czatach, generatorach blogów, komentarzach, sieciach społecznościowych lub w jakikolwiek inny sposób, który umożliwia osobom trzecim samodzielne publikowanie treści na stronie internetowej. ODPOWIEDZIALNY. Jednakże, zgodnie z postanowieniami artykułów 11 i 16 LSSICE, jest on udostępniany wszystkim użytkownikom, władzom i siłom bezpieczeństwa, aktywnie współpracującym przy wycofywaniu lub, w stosownych przypadkach, blokowaniu wszystkich treści, które mogą mieć wpływ lub naruszać ustawodawstwa krajowego lub międzynarodowego, praw osób trzecich lub moralności i porządku publicznego. W przypadku, gdy użytkownik uzna, że w serwisie znajdują się treści, które mogą podlegać tej klasyfikacji, należy niezwłocznie powiadomić administratora serwisu.
Ta witryna została sprawdzona i przetestowana pod kątem prawidłowego działania. Zasadniczo można zagwarantować prawidłowe działanie przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. ODPOWIEDZIALNY nie wyklucza jednak możliwości wystąpienia pewnych błędów programistycznych, wystąpienia siły wyższej, klęsk żywiołowych, strajków lub podobnych okoliczności uniemożliwiających dostęp do serwisu.
Adresy IP
Serwery serwisu będą mogły automatycznie wykryć adres IP i nazwę domeny, z której korzysta użytkownik. Adres IP to numer automatycznie przypisywany do komputera, gdy łączy się on z Internetem. Wszystkie te informacje są zapisywane w należycie zarejestrowanym pliku aktywności serwera, który umożliwia późniejsze przetwarzanie danych w celu uzyskania jedynie pomiarów statystycznych pozwalających poznać liczbę odsłon strony, liczbę odwiedzin wykonanych na serwerach WWW, kolejność odwiedzin , punkt dostępu itp.

4. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA
W celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów lub problemów związanych z tą stroną internetową lub działaniami na niej rozwiniętymi zastosowanie będzie miało ustawodawstwo hiszpańskie, któremu strony wyraźnie się poddają, jako właściwe do rozstrzygania wszelkich sporów powstałych lub związanych z jej użytkowaniem przez sądy i trybunały najbliższe Toro ( Zamora). 
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.- INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU

Mazas Cooperativa (Bodegas Mazas) zwana dalej ODPOWIEDZIALNYM, odpowiada za przetwarzanie danych osobowych Użytkownika i informuje, że dane te będą traktowane zgodnie z przepisami obowiązującego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, Rozporządzenie (UE) 2016/679 z kwietnia 27 2016 (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem tych danych oraz Ustawy Organicznej (ES) 15/1999 z dnia 13 grudnia (LOPD) o ochronie danych osobowych, dla w którym podane są następujące informacje dotyczące leczenia:

Do czego zbierane są Dane? Koniec leczenia

Utrzymuj relacje handlowe z Użytkownikiem. Operacje planowane do przeprowadzenia zabiegu to:

  • Przeprowadzać badania statystyczne lub badania jakości usług.

  • Przetwarzaj żądania lub wszelkiego rodzaju żądania zgłaszane przez użytkownika za pośrednictwem dowolnego z udostępnionych mu formularzy kontaktowych.

Jak długo będą przechowywane dane? Kryteria przechowywania danych

Będą one przechowywane tak długo, jak długo istnieje wspólny interes w utrzymaniu zakończenia przetwarzania, a gdy nie jest to już konieczne do tego celu, zostaną usunięte z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, aby zagwarantować pseudonimizację danych lub całkowite zniszczenie ten sam.

Komu planujesz je przekazać? komunikacja danych

Dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem obowiązku prawnego.

Jak chronione są Twoje dane? Środki bezpieczeństwa

Zgodnie z postanowieniami aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych ADMINISTRATOR oświadcza, że przestrzega wszystkich przepisów RODO oraz przepisów LOPD dotyczących przetwarzania danych osobowych, za które jest odpowiedzialny, a w sposób oczywisty przestrzega zasad opisanych w art. 5 RODO oraz w art. które są leczone.

ADMINISTRATOR gwarantuje, że wdrożył odpowiednią politykę techniczną i organizacyjną w celu stosowania środków bezpieczeństwa ustanowionych przez RODO i LOPD, w celu ochrony praw i wolności Użytkowników oraz przekazał odpowiednie informacje, aby mogli z nich korzystać.

Jakie masz prawa? Prawa, które pomagają Użytkownikowi

  • Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

  • Prawo dostępu, poprawiania, przenoszenia i usuwania Twoich danych oraz ograniczenia lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

  • Prawo do wniesienia skargi do organu kontrolnego (agpd.es), jeśli uważasz, że leczenie nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami.

Gdzie możesz skorzystać z tych praw? Dane kontaktowe w celu skorzystania z przysługujących Ci praw

  • ODPOWIEDZIALNY ZA LECZENIE. Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest Mazas Cooperativa, CIF F49225063 z adresem Av. Comuneros 80 Morales de Toro.

2. OBOWIĄZKOWY LUB OPCJONALNY CHARAKTER INFORMACJI PODANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Użytkownicy zaznaczając odpowiednie pola i wprowadzając dane w polach oznaczonych gwiazdką (*) w formularzu kontaktowym lub przedstawionych w formularzach pobierania, wyraźnie i swobodnie i jednoznacznie akceptują, że ich dane są niezbędne do realizacji Państwa żądania, przez dostawcy, podanie danych w pozostałych polach jest dobrowolne. Użytkownik gwarantuje, że dane osobowe przekazane ODPOWIEDZIALNEJ są prawdziwe i odpowiada za informowanie o wszelkich zmianach.

ODPOWIEDZIALNY informuje i wyraźnie gwarantuje Użytkownikom, że ich dane osobowe nie będą w żadnym wypadku przekazywane osobom trzecim, oraz że w każdym przypadku przekazania danych osobowych, wymagana będzie wyraźna, świadoma i jednoznaczna zgoda Użytkowników z wyprzedzeniem. . Wszystkie wymagane dane są obowiązkowe, ponieważ są niezbędne do optymalnej obsługi Użytkownika. W przypadku niepodania wszystkich danych nie ma gwarancji, że świadczone informacje i usługi będą w pełni dostosowane do Twoich potrzeb.

Użytkownik oświadcza, że ukończył 18 lat.

PLATFORMA ROZSTRZYGANIA SPORÓW ZAKUPOWYCH ONLINE

Platforma ODR es (Online Dispute Resolution) to narzędzie internetowe opracowane przez Komisję Europejską do rozstrzygania sporów internetowych, którego celem jest pomoc konsumentom i sprzedawcom w rozwiązywaniu sporów związanych z zakupami produktów i usługi zamawiane online.

bottom of page